Bayat Mutlu Son Masaj Zümra

Bayat mutlu son masaj Öncelikle insanın dokunulma ihtiyacını karşılamada etkin bir yöntem olarak masaj binlerce yıldır etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İnsan teması hem kişiye güven duygusu aşılamakta hem de pozitif elektrik akımı ile kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

İlk uygulamalar 3000’li yıllarda Çin ve Hindistan’da yapılmaya başlanmıştır. Yazılı kaynaklara göre masaj, eski Yunan hekimleri tarafından ele alınmıştır. O dönemlerden günümüze kadar gelen uygulama teknikleri günlük yaşamda rahatlama, gevşeme ve stresten arınma için uygulanan bir etkinliktir. Bayat mutlu son masaj . Ayrıca tedavi edici özelliğinden yüzyıllardır faydalanılmaktadır.

Özellikle ülkemizde daha çok hamam kültürü içinde kol ve bacak germe, keseleme ve bazen de darbeleme yöntemleri ile masaj uygulamaları yapılmıştır. Günümüzde tüm dünyada tanınan tekniklerin hepsi doğu kökenli olmasına rağmen batı kültürü tarafından benimsenmiş ve tüm dünyaya sunulmuştur. Uzakdoğu kökenli uygulamalar, batı kültüründen daha çok beden, ruh ve düşünce üçgenindeki uyumu korumaya yönelik hareketlerdir. Özellikle uygulamalar sırasında kullanılan aromatik yağlar ile vücutta yaratılan dokunma etkisine ek olarak koku ile etkime yaratma düşüncesi ağırlık kazanmaktadır.